Wspieramy i promujemy rozwój studiów nad językiem polskim oraz literaturą i kulturą polską prowadzonych poza granicami Polski. Dążymy do integracji środowiska polonistów zagranicznych, działających często w odosobnieniu, oraz do zacieśnienia kontaktów polonistów zagranicznych z polonistami krajowymi. 
btn more

AKTUALNOŚCI

VI Swiatowy Kongres Polonistów, organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych  oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  odbył się w dn. 22-25 czerwca 2016 r. w Katowicach. Wśród instytucji zaangażowanych w organizację Kongresu był również Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN ora Komitet Nauk o Kulturze PAN. WIĘCEJ...

                      

 
  Prof. Joerg Schulte otrzymał Nagrodę im. Jana Kochanowskiego za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton, 2012. WIĘCEJ...
  22 czerwca 2016 roku w czasie VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie MSSP, w czasie którego powołano nowy zarząd i po raz drugi wybrano prof. dr hab. Magdalenę Popiel na Prezesa Stowarzyszenia.    WIĘCEJ...
         
btn wiecej home   btn wiecej home   btn wiecej home

h home 1
Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii. POBIERZ REGULAMIN


  h home 2
W dniu 11 lipca 2012 roku w Opolu, podczas VI Kongresu Polonistyki Zagranicznej, odbyło się walne zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, którego porządek obrad przewidywał m.in. złożenie sprawozdania przez pierwszy zarząd Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz. Walne zgromadzenie rozpoczęło się w drugim z wyznaczonych terminów. CZYTAJ WIĘCEJ...