Wspieramy i promujemy rozwój studiów nad językiem polskim oraz literaturą i kulturą polską prowadzonych poza granicami Polski. Dążymy do integracji środowiska polonistów zagranicznych, działających często w odosobnieniu, oraz do zacieśnienia kontaktów polonistów zagranicznych z polonistami krajowymi. 
btn more

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych  oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w VI Światowym Kongresie Polonistów, który odbędzie się w dn. 22-25 czerwca 2016 r. w Katowicach. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN ora Komitet Nauk o Kulturze PAN. WIĘCEJ...

                      

 
  Książki nominowane do Ngrody im. Jana Kochanowskiego, 2012-2016. WIĘCEJ...   Walne Zgromadzenie MSSP odbędzie się w czasie Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach: środa, 22 czerwca 2016, godz. 18, Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul Bankowa 11B, aula nr 8.  WIĘCEJ...
         
btn wiecej home   btn wiecej home   btn wiecej home

h home 1
Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii. POBIERZ REGULAMIN


  h home 2
W dniu 11 lipca 2012 roku w Opolu, podczas VI Kongresu Polonistyki Zagranicznej, odbyło się walne zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, którego porządek obrad przewidywał m.in. złożenie sprawozdania przez pierwszy zarząd Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz. Walne zgromadzenie rozpoczęło się w drugim z wyznaczonych terminów. CZYTAJ WIĘCEJ...